Tvåspråkigt

Grundläggande utbildning 1-6

Utbildningsdirektör Rikard Lindström, tfn 040-8333 789, e-post: rikard.lindstrom@porvoo.fi

Grundläggande utbildning 7-9

Utbildningsdirektör Rikard Lindström, tfn 040-8333 789, e-post: rikard.lindstrom@porvoo.fi

Gymnasium

Folkhögskola

Musikläroinrättning

Förberedande undervisning