Borgånejdens musikinstitut

Musikläroinrättning

Brunnsgatan 37
PB 23, 06101 Borgå
06100 Borgå

Felix von Willebrand
019-520 2591
019-520 2549
felix.willebrand@porvoo.fi
http://www.porvoo.fi/se/service/kultur/grundlaggande_konstundervisning/borganejdens_musikinstitut