Daghemmet Skogsstjärnan

Daghem, Förskola

Ishockeyvägen 3
06400 Borgå

Sinikka Vähäkangas
040-547 2688
sinikka.vahakangas@porvoo.fi
https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/vtis/pd/pm