Eklöfska skolan

Grundläggande utbildning 1-6

06750 Tolkis

https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/l%C3%A4roanstalter/ekl%C3%B6fska-skolan