Förberedande undervisning i Borgå

Förberedande undervisning

Förberedande undervisning vid behov enligt individuella planer. 

 

Rikard Lindström
0408-333 789
rikard.lindstrom@borga.fi