Hindhår skola

Grundläggande utbildning 1-6

Skolvägen 26
07110 Hindhår

Jaana Viljakainen
019-545 169
040-489 1957
hindhar.skola@porvoo.fi
http://peda.net/veraja/porvoo/hindharskola