Huktis daghem

Daghem

Tvåspråkigt

 

Huktisvägen 7
06100 Borgå

Taina Kyttälä
040-548 2082
taina.kyttala@porvoo.fi
https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/vtis/pd/hphd2