Katthult daghem

Daghem

Tvåspråkigt

Daghem för skiftesvård

Linnankoskigatan 35
06100 Borgå

Tiina Karvonen
0400-821 494
tiina.karvonen@porvoo.fi
https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/vtis/pd/kpkd