Näse daghem - Näsin päiväkoti

Språkbad

Språkbadsdaghem och -förskola

Ishockeyvägen 3
06100 Borgå

Eija Jäppinen
040-547 2157
eija.jappinen@porvoo.fi
http://www.peda.net/veraja/porvoo/paivahoito/nasi