Sannäs skola

Grundläggande utbildning 1-6

Järnstigen 6
06150 Borgå

040-489 5758
https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/l%C3%A4roanstalter/sann%C3%A4s-skola