Strömborgska skolan

Grundläggande utbildning 1-9

Lundagatan 1-3
06100 Borgå

Carola Wiksten-Gustafsson
040-350 7011
stroho@porvoo.fi
http://www.peda.net/veraja/porvoo/strohoskola