Grundläggande utbildning 1-6

Om du har frågor om anmälan till skolan kan du skicka e-post till skolanmalan@esbo.fi eller kontakta vår kundtjänst som betjänar tisdag, onsdag och fredag kl. 10-12 och 13-15, tfn 09 816 27600

Eftis

Frågor om eftis, kontakta eftis@esbo.fi eller vår kundtjänst som betjänar tisdag, onsdag och fredag kl. 10-12 och 13-15, tfn 09 816 27600, e-post svebi@esbo.fi

Folkhögskola

Musikläroinrättning

Förberedande undervisning