Bemböle förskola

Förskola

Kungsvägen 1
PB 74303, 02070 Esbo Stad
02740 Esbo

Harriet Weurlander
050 5252 702
harriet.i.weurlander@espoo.fi
http://www.esbo.fi/sv-FI/Barndagvard_och_utbildning/Forskoleundervisning/Forskolor/Bembole_forskola