Bemböle skola

Grundläggande utbildning 1-6

Grundläggande utbildning åk 1-4

Kungsvägen 1
PB 74304, 02070 Esbo stad
02070 Esbo

Agneta Torsell
09-8163 2670
050-358 2397
agneta.torsell@esbo.fi
http://www.espoo.fi/sv-FI/Barndagvard_och_utbildning/Grundlaggande_utbildning/Skolor/Bembole_skola_ak_14