Boställsskolan

Grundläggande utbildning 1-6

Mäkkylägränden 3 A
PB 65303, 02070 Esbo stad
02650 Esbo

Maria Laurén-Lindholm
09-8165 0381
050-517 1183
maria.lauren-lindholm@esbo.fi
http://www.esbo.fi/sv-FI/Barndagvard_och_utbildning/Grundlaggande_utbildning/Skolor/Bostallsskolan