Fågelsångens daghem

Daghem

Klappstrandsgränden 2
PB 94301, 02070 Esbo stad
02940 Esbo

Ulrika Berg-Holsti
09-8163 0639
050-321 6397
ulrika.berg-holsti@esbo.fi
https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Kommunal_smabarnspedagogik/Alberga/Fagelsangens_daghem(3212)