Finno skola

Grundläggande utbildning 1-9

Åk 1-6 inom den allmänna undervisningen

Åk 1-9 inom specialundervisningen (smågruppsundervisning)

Finländarvägen 2-4
PB 3440, 02070 Esbo stad
02070 Esbo

Camilla Herlin
09-8164 3400
050-540 0932
camilla.herlin@esbo.fi
http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Grundlaggande_utbildning/Skolor/Finno_skola