Finno skolas eftis

Eftis

Esbo stad/Svenska bildningstjänster

Finländarvägen 2-4
02270 Esbo

Anna Krokfors
043-826 5190
eftis@esbo.fi
http://www.esbo.fi/sv-FI/barndagvard_och_utbildning/Grundlaggande_utbildning/Skolor/Finno_skola/Kontaktuppgifter/Eftis