Fiskargrändens gruppfamiljedaghem

Daghem

Fiskargränden 10
PB 23301, 02070 Esbo stad
02230 Esbo

Maj-Britt Holm
050 321 7374 (föreståndare)
050-585 4097 (daghemmet)
maj-britt.holm@esbo.fi
http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Kommunal_dagvard/Hagalund__Mattby__Olars/Fiskargrandens_gruppfamiljedaghem(3208)