Karamalmens skola

Grundläggande utbildning 1-6

Karaängsvägen 4
PB 61302, 02070 Esbo Stad
02610 Esbo

Tony Björk
046-877 1987
tony.bjork@esbo.fi
https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Grundlaggande_utbildning/Skolor/Karamalmens_skola