Kungsgårdsskolan

Grundläggande utbildning 1-6

Kurtbyvägen 55
PB 78301, 02070 Esbo stad
02780 Esbo

Patrick Kivelä
09-8164 4521
050-371 8133
patrick.kivela@esbo.fi
http://www.kungsgardsskolan.net/