Mattby svenska eftis

Eftis

Garantiföreningen för Mattby svenska lekskola r.f.

Mattby svenska eftis är tillfälligt verksamma i Mattlidens skolcentrum (Mattliden 1) under läsåret 2019-2020 pga saneringsarbeten på Mattgårdsvägen

Mattgårdsvägen 6
02230 Esbo

Marina Röholm
09-803 26 29
040-747 86 83
mattbyeftis@pp.inet.fi
http://mattbylekskola.fi/eftis/