Portängens daghem

Daghem

Portängsvägen 12
PB 18301, 02070 Esbo stad
02180 Esbo

Marika Melén
046-877 1737
marika.melen@esbo.fi
http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Kommunal_dagvard/Hagalund__Mattby__Olars/Portangens_daghem(3309)