Storängens daghem och förskola

Daghem, Förskola

Rektorsgränden 4
PB 36308, 02070 Esbo stad
02360 Esbo

Susanne Nordling
050-321 73 76
susanne.nordling@esbo.fi
http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Kommunal_dagvard/Esboviken/Storangens_daghem_och_forskola(3301)