Storängens eftis

Eftis

Esbo stad/Svenska bildningstjänster (i skolans lokaler)

Rektorsgränden 4
02070 Esbo

Anna Krokfors
043 826 5190
eftis@esbo.fi
http://www.esbo.fi/sv-FI/Barndagvard_och_utbildning/Grundlaggande_utbildning/Skolor/Storangens_skola/For_hemmet/Eftis