Vindängens skola

Grundläggande utbildning 1-6

Vindgränden 8 A
PB 3240, 02070 Esbo stad
02100 Esbo

Ulrika Willför-Nyman
09-8168 3752
046-877 3641
ulrika.willfor-nyman@esbo.fi
http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Grundlaggande_utbildning/Skolor/Vindangens_skola