Daghem

Chef för småbarnsfostran Annika Hiitola, tfn (09) 505 6820, e-post: annika.hiitola@grankulla.fi

Grundläggande utbildning 1-6

Undervisningschef Maria Ekman-Ekebom, tfn 050 308 6262, e-post: maria.ekman-ekebom@grankulla.fi

Eftis

Undervisningschef Maria Ekman-Ekebom, tfn 050 308 6262, e-post: maria.ekman-ekebom@grankulla.fi H & S International School Oy, Henna Stojanov, telefon 040 561 1015, e-post fornamn.efternamn@hsis.fi

Grundläggande utbildning 7-9

Undervisningschef Maria Ekman-Ekebom, tfn 050 308 6262, e-post: maria.ekman-ekebom@grankulla.fi

Musikläroinrättning

Förberedande undervisning