Granhultsskolan

Grundläggande utbildning 1-6

Elevhemsvägen 23
02700 Grankulla

Catharina Sunesdotter
050-414 83 05
catharina.sunesdotter@edu.grankulla.fi
http://www.granhultsskolan.fi/