Mäntymäen koulu

Språkbad

Grundläggande utbildning 1-6

Tallbackavägen 2
02700 Grankulla

Rektor Jarmo Ranta
09-505 6282 (rektor), 09 5056 283 (kansli)
050-3062 282 (rektor)
jarmo.ranta@kauniainen.fi
http://mantymaki.fi/