Tvåspråkigt

Daghem

Dagvårdschef Birgitta Mannström tfn 040-159 5180, e-post: birgitta.mannstrom@hanko.fi

Grundläggande utbildning 1-6

Bildningschef Karl-Erik Gustafsson, tfn 019-220 3600, e-post: karl-erik.gustafsson@hanko.fi

Eftis

Dagvårdschef Birgitta Mannström, tfn 040-159 5180, e-post: birgitta.mannstrom@hanko.fi

Grundläggande utbildning 7-9

Bildningschef Karl-Erik Gustafsson, tfn 019-220 3600, e-post: karl-erik.gustafsson@hanko.fi

Gymnasium

Förberedande undervisning