Centrumskolan

Grundläggande utbildning 1-9

Särskilt stöd och smågruppsundervisning

Halmstadsgatan 2
10900 Hangö

Maria Repo
040-827 5071
maria.repo@hanko.fi
http://www.hanko.fi/sv/service/utbildning/skolornas_hemsidor/centrumskolan