Hangö Centralskola

Grundläggande utbildning 1-6

Halmstadsgatan 2
10900 Hangö

Monica Lönnqvist
040-481 7255
monica.lonnqvist@hanko.fi
http://www.hanko.fi/centralskolan