Hangö högstadium

Grundläggande utbildning 7-9

Skolgatan 13-15
10900 Hangö

Tanja Koivisto
040-825 8084
tanja.koivisto@hanko.fi
http://www.hanko.fi/sv/service/utbildning/skolornas_hemsidor/hango_hogstadium