Hangöby skola

Grundläggande utbildning 1-6

Hangöbyvägen 45
10940 Hangö

Mona Stenström
040-535 4596
mona.stenstrom@hanko.fi
http://www.hanko.fi/hbyskola/