Grundläggande utbildning 1-6

Svensk linjedirektör Niclas Grönholm, tfn 09-31086225, e-post: niclas.gronholm@hel.fi Undervisningschef Niclas Rönnholm, e-post: niclas.ronnholm@hel.fi

Musikläroinrättning

Förberedande undervisning