Åshöjdens grundskola

Grundläggande utbildning 1-9

Förutom åk 1-9 har skolan även påbyggnadsundervisning

Sturegatan 6
PB 3072, 00099 Helsingfors stad
00510 Helsingfors

Birgitta Ponthin
09-3108 4440
050-341 0685
birgitta.ponthin@hel.fi
http://www.ash.edu.hel.fi