Botby grundskola

Grundläggande utbildning 1-9

Blomängsvägen 2
PB 3052, 00099 Helsingfors stad
00900 Helsingfors

Janika Wager
09-3108 2750
janika.wagner@hel.fi
http://www.boh.edu.hel.fi