Blommis eftis

Eftis

Utbildningsverket

Blomängsvägen 2
00900 Helsingfors

050-364 6008
janika.wagner@hel.fi
https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/delta/kontakt/sok-verksamhetsstallen/toimipistekuvaus?id=25231