Botby grundskolas förskola

Förskola

Blomängsvägen 2
PB 3052, 00099 Helsingfors stad
00900 Helsingfors

Janika Wagner
09-3108 2750
040-192 5906
janika.wagner@hel.fi
http://www.boh.edu.hel.fi/