Brändö lågstadieskola

Grundläggande utbildning 1-6

Ståhlbergsvägen 2
PB 3053 , 00099 Helsingfors stad
00570 Helsingfors

Gun Erikson-Blomfelt
09-3108 2694
gun.erikson-blomfelt@edu.hel.fi
http://www.hel.fi/hki/brl/sv/Etusivu