Ankdammen i Hertonäs strand

Privat daghem

Ankkalampi - Ankdammen

Tvåspråkigt

Båtviksbågen 25
00810 Helsingfors

Heidi Ruhala
040-516 6554
heidi@ankkalampi-ankdammen.fi
http://www.ankkalampi-ankdammen.fi