Daghemmet Domus

Daghem, Förskola

Daghem och förskola

Brändövägen 6
PB 57310, 00099 Helsingfors stad
00570 Helsingfors

Dan Engström
09-3107 3320
050-512 50 95
pk.domus@hel.fi
https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/dagvord/svenska-daghem/dh-domus