Daghemmet Elka

Daghem

Rievägen 9
PB 33310, 00099 Helsingfors stad
00330 Helsingfors

Mia Ahlskog
09-310 64 890
050-301 16 26
pk.elka@hel.fi
https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/dagvord/svenska-daghem/dh-elka