Daghemmet Fanny

Daghem

Magistratsgatan 8
PB 24310, 00099 Helsingfors stad
00240 Helsingfors

Astrid Hammarström-Boughdiri
09-310 24 216
040-336 04 55
pk.fanny@hel.fi
https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/dagvord/svenska-daghem/dh-fanny