Daghemmet Fenix

Daghem, Förskola

Daghem och förskola

Kottbyvägen 11
PB 60310, 00099 Helsingfors stad
00600 Helsingfors

Mia Julin-Lumio
09-310 44 813
050-522 34 19
pk.fenix@hel.fi
https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/dagvord/svenska-daghem/dh-fenix