Daghemmet Kvarnberget

Daghem

Storsvängen 5
PB 20311, 00099 Helsingfors stad
00200 Helsingfors

Heidi Pehkonen
09-310 73 417
050-301 16 28
pk.kvarnberget@hel.fi
https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/dagvord/svenska-daghem/dh-kvarnberget