Daghemmet Lasse-Maja

Daghem

Regissörsvägen 2
PB 40310, 00099 Helsingfors stad
00400 Helsingfors

Cecilia Holmström
09-310 40 914
040-149 18 83
pk.lassemaja@hel.fi
https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/dagvord/svenska-daghem/dh-lasse