Daghemmet Malmgård

Daghem

Löjtnantsvägen 10
PB 41310, 00099 Helsingfors stad
00410 Helsingfors

Cecilia Holmström
09-310 40 914
040-149 18 83
pk.malmgard@hel.fi
https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/dagvord/svenska-daghem/dh-malmgard