Daghemmet Sesam

Daghem, Förskola

Daghem och förskola

 

Parisgatan 4
PB 55310, 00099 Helsingfors stad
00550 Helsingfors

astrid Hammarström-Boughdiri
09-310 44 861
040-334 31 72
pk.sesam@hel.fi
https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/dagvord/svenska-daghem/dh-sesam