Daghemmet Sparven

Daghem

Skiffergränden 1
PB 71311, 00099 Helsingfors stad
00710 Helsingfors

Leena Kiukas-Tammisto
09-310 72 925
050-301 16 32
pk.sparven@hel.fi
https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/dagvord/svenska-daghem/dh-sparven